آرال تجهیز آزما

بهترین کشورهای جهان برای کسب و کار

رتبه بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب و کار درسال ۲۰۱۹ به نقل از بانک جهانی. کشورهای نیوزلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، انگلستان، آمریکا و مقدونیه به ترتیب دارای بهترین شرایط برای کسب و کار هستند. حائز اهمیت است که رتبه کشورمان در این رده بندی عدد ۱۲۸ است.
رتبه بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب و کار درسال ۲۰۱۹ به نقل از بانک جهانی.
کشورهای نیوزلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، انگلستان، آمریکا و مقدونیه به ترتیب دارای بهترین شرایط برای کسب و کار هستند.
حائز اهمیت است که رتبه کشورمان در این رده بندی عدد ۱۲۸ است.

دیگر مقالات آرال تجهیز آزما

بهترین کشورهای جهان برای کسب و کار

رتبه بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب و کار درسال ۲۰۱۹ به نقل از بانک جهانی.

کشورهای نیوزلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، انگلستان، آمریکا و مقدونیه به ترتیب دارای بهترین شرایط برای کسب و کار هستند.
حائز اهمیت است که رتبه کشورمان در این رده بندی عدد ۱۲۸ است.

ادامه مطلب »