آرال تجهیز آزما

۱۰ مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰

موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس موارد ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎های مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰ معرفی نموده است. مواردی چون درک معانی، هوشمندی اجتماعی و فکر نوین از این دسته هستند.

موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس موارد ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎های مورد نیاز نیروی کار در سال ۲۰۲۰ معرفی نموده است. مواردی چون درک معانی، هوشمندی اجتماعی و فکر نوین از این دسته هستند.

 • درک معانی
  Sense-making
  توانایی درک عمیق مفاهیم و اهمیت موضوعات تبیین شده
 • هوشمندی اجتماعی
  Social intelligence
  توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران به‎منظور جلب واکنش‎های مناسب و ایجاد تعامل مطلوب با آن‎ها
 • فکر نوین و انطباقی
  Novel & adaptive thinking
  توانایی یافتن راه‎حل‎ها و پاسخ‎های بدیع و نوآورانه برای مسائل
 • شایستگی میان ‎فرهنگی
  Cross -cultural competency
  قابلیت موثر عمل کردن در فرهنگ‎های مختلف
 • تفکر محاسبه ‎ای
  Computational thinking
  توانایی تبدیل و تفسیر حجم بزرگی از داده‎ها و استخراج مفهوم و تحلیل‎های لازم از آن‎ها

 • سواد رسانه ‎های نوین
  New-media literacy
  توانایی ارزیابی منتقدانه محتواهای رسانه‎های نوین و توان تولید محتوای مناسب و متقاعدکننده برای آن‎ها
 • چند ‎رشته‎ای بودن
  Transdisciplinarity
  سواد و توانایی درک مفاهیم چندین رشته مختلف
 • تفکر طراحی
  Design mindset
  توانایی طراحی فرایندها و اقداماتی در راستای رسیدن به هدفی خاص
 • مدیریت بار فکری
  Cognitive load management
  توانایی فیلتر کردن و اولویت بندی مطالب در راستای حداکثر سازی کارکرد شناختی مغز
 • شریک مساعی مجازی
  Virtual collaboration
  توانایی کار بهره‎ورانه و همراه با شور و شوق در یک تیم مجازی

http://www.iftf.org/futureworkskills

دیگر مقالات آرال تجهیز آزما