آرال تجهیز آزما

۱) خدمت در شرکت صنایع مخابرات صاایران (۹۱-۶۷)

الفمسئولیت ها

 • سرپرست آزمایشگاه شیمی و فیزیک کارخانه تولید بردهای مدارچاپی
 • مدیر پشتیبانی فنی صنعت تولید بردهای مدارچاپی
 • مدیر فنی و مهندسی صنعت ساخت قطعات الکترونیک
 • مدیر پروژه های مخابراتی صنعت مخابرات سیار
 

ب- سوابق اجرایی

 • نصب و راه اندازی کارخانه تولید بردهای مدارچاپی
 • نصب و راه اندازی خط مکانیزه آبکاری مدار چاپی
 • نصب و راه اندازی خطوط انتقال آب، باد و فاضلاب صنعتی خط مکانیزه آبکاری صنعت مکانیک
 • نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه مدار چاپی
 • استقرار نظام مدیریت کیفیت بر اساس استانداردISO 9000 در صنعت ساخت قطعات الکترونیک
 • مدیر پروژه نصب و راه اندازی ۱۷۵ سایت BTS موبایل اپراتور همراه اول در شهرهای تهران، مشهد، قم و شیراز با همکاری شرکت نوکیا
 • مدیر پروژه مخابراتی GSM-WLL (موبایل روستایی) شرکت های مخابرات استانهای آذربایجان غربی (200K)، فارس (100K)، خراسان رضوی (100K)، زنجان (100K) و سیستان و بلوچستان (50k) با همکاری شرکت ZTE چین
 • مدیر پروژه توسعه سویچ شرکت مخابرات استان اصفهان (100K) با همکاری شرکت ZTE چین
 • همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پروژه ملی دسترسی فیبر نوری کشور با سمت کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه 
 

۲) نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع شهید شاه آبادی

۳) نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت تجهیزات ایمنی راه ها

۴) همکاری با شرکت فرتاش داد با سمت مدیر تحقیق و توسعه (۹۷-۹۴)

۵) همکاری با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با عنوان کارگزار اجرایی تعمیر و نگهداری تجهزات آزمایشگاهی (۹۷-۹۵)

۶) ایده پردازی و طراحی شبکه آزمایشگاهی ایران با قابلیت پاسخگویی به کلیه نیازمندی های آزمایشگاه های مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور

۷) مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آرال تجهیز آزما (آبان ۹۷ تاکنون)