آرال تجهیز آزما

دعوت به همکاری

شرکت آرال تجهیز آزما پیرامون موارد مطرح شده در زیر دعوت به همکاری می نماید:
الف) ایده پردازی و همکاری در خصوص تولید مواد شیمیایی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی
ب) واردات تجهیزات آزمایشگاهی و تدارک قطعات یدکی دستگاههای پیشرفته
ج) تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
د) بازاریابی حرفه ای تجهیزات آزمایشگاهی (نمایندگی فروش)
لذا بدینوسیله از متخصصین با تجربه و توانمند در موضوعات فوق دعوت می شود، هرگونه پیشنهاد خود در خصوص همکاری با شرکت را به آدرس alidilmaghani1@gmail.com  ایمیل نمایند. شاد و موفق باشید.